Народни представители БСП за България 16 и 17 МИР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ОТ „БСП  за   БЪЛГАРИЯ” -  16-ти и 17-ти  МИР

44. НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

След провеждането на  Парламентарни избори за 44. Народно събрание  от  16 –ти и 17-ти МИР област Пловдив  има  7 представители в него.

         Участието на народните представители в постоянните парламентарни  комисии е както следва:

16 МИР Пловдив град

ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

Дата на раждане : 05/09/1966 Киев, Украйна
Професия: преподавател;социолог;
Езици: английски;руски;
E-mail: ivo.hristov@parliament.bg

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ
Комисия по външна политика
член
Комисия по образованието и науката
член

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
Дата на раждане : 12/10/1956 Нова Загора, България
Професия: лекар;
Езици: английски;руски;
E-mail: georgi.yordanov@parliament.bg

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ
Комисия по здравеопазването
зам.-председател
Комисия по политиките за българите в чужбина
член

ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА
Дата на раждане : 27/10/1991 Пловдив, България
Професия: мениджър;политолог;
Езици: английски;
E-mail: teodora.halacheva@parliament.bg

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
член

17 МИР Пловдив област

ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
Дата на раждане : 24/07/1963 Раковски, България
Професия: икономист;
Езици: английски;руски;
E-mail: georgi.tarnovaliyski@parliament.bg
 

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ
Секретар
Парламентарна група "БСП за България"
Комисия по бюджет и финанси
зам.-председател
Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
член

МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
Дата на раждане : 14/06/1960 Асеновград, България
Професия: икономист;преподавател;
Езици: английски;руски;гръцки;
E-mail: manol.genov@parliament.bg


ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
член
Комисия по околната среда и водите
зам.-председател
Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите
член

ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА
Дата на раждане : 14/05/1974 Карлово, България
Професия: преподавател;
Езици: руски;
E-mail: veska.nencheva@parliament.bg


ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ
Комисия по образованието и науката
член
Комисия по политиките за българите в чужбина
член

ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
Дата на раждане : 30/03/1969 Пловдив, България
Езици: английски;руски;
E-mail: dimitar.georgiev@parliament.bg


ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
член
Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз
член 

Back to Top