Местна власт

В мандат 2015 – 2019  БСП спечели кметската надпревара в общините  бъдат Асеновград, Брезово, Сопот и Садово.

 Кметове  са :

д-р Емил Караиванов - община Асеновград

Радньо Манолов - община Брезово

Димитър Здравков - община Садово

Деян  Дойнов - община Сопот

За кметовете на БСП през 2015 година са   получени близо десет хиляди гласа повече от 2011 година.Тогава сме имали 30 344 гласа, а сега имаме 39 500 гласа. 44 са кметовете на БСП в селата и градовете.77 са общинските ни съветници.

Back to Top