Александра Берданкова ще води жените социалистки

Единодушно Областният съвет на  Обединението на жените социалистки подкрепи за следващ мандат досегашния си председател Александра Берданкова. „Интересите на днешното българско семейство, на българската жена, на децата,  и от там на обществото като цяло, налагат да се изработи и осъществи различна социална политика по отношение на майчинството, детството и семейството. Критичната демографска ситуация, в която се намира България засилва неимоверно нуждата от такава политика. Необходимо е да се промени политиката по отношение защита на майчинството и децата;   равновесието  между професионалния и личния живот; борбата срещу бедността сред жените; превенция и борба срещу насилието над деца и жени.“, сподели Берданкова.  Социалистките ще предприемат застъпнически кампании и в разговори със синдикални организации, граждански структури ще  предложат  предложения за изменения и допълнения в национално и местно законодателство.

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top