инж. Манол Манолов е преизбран за председател на БСП Карлово

Делегатите на Конференцията приеха отчет за работата на общинската организация, отчет за работата на общинската контролна комисия, както и отчет за работата на групата съветници.  

За председател на ОбС на БСП бяха издигнати три кандидатури – Манол Манолов, Пенчо Чакръков и Иван Цветков. След проведеното тайно гласуване бе избран  Манол Манолов с 88 гласа, срещу 15 за Чакръков и 7 за Цветков. Манол Манолов е досегашен председател на структурата, общински съветник, председател на Съвета на директорите на ВМЗ АД в периода 2013-2014 г.

Конференцията избра и 31 членен общински съвет. За делегати на 49-я Конгрес на БСП след проведено тайно гласуване бяха избрани Манол Василев Манолов, Пламен Василев Славов, Мариана Димитрова Манчева, Диана Любомирова Стайкова и Веска Маринова Ненчева.

За председател на Националния съвет на БСП бяха номинирани Георги Гергов, Кирил Добрев, Михаил Миков, Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Атанас Мерджанов, Янаки Стоилов и Илияна Йотова. За членове на Националния съвет бяха издигнати кандидатурите на Пламен Василев Славов и Манол Василев Манолов.

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top