Кръстьо Кодошев бе преизбран за председател на БСП Калояново

БСП Калояново проведе своята отчетно изборна конференция. Приети бяха отчетен доклад за работата на общинската организация в мандата 2012-2016 г., както и отчет за дейността на общинската контролна комисия. Гост на  Конференцията бе Захари Георгиев, член на ИБ на НС на БСП

За председател на общинската организация имаше две кандидатури – на Кръстьо Кодошев и на Иван Шиков. При проведеното тайно гласуване  бе преизбран Кръстьо Кодошев.

С явен вот бе избран Общински съвет и Общинската контролна комисия. За делегати на конгреса  бяха направени три предложения Кръстьо Кодошев, Яна Очева и Иван Яков. При явен вот за делегати на конгреса са избрани Кръстьо Кодошев и Иван Яков. За председател на НС на БСП бяха номинирани Георги Гергов, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев,   Корнелия Нинова и  Михаил Миков. 

Номинации за членове на НС на БСП, председател и членове на ОПКК не са направени.

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top