Николай Митков бе преизбран за председател на БСП в Първомай

За председател на ОбС на БСП бяха издигнати четири кандидатури – Николай Митков, Светозар Славчев, Делян Караславов и Юлия Бялкова, но след направени три самоотвода остана единствено кандидатурата на Николай Митков, който бе избран единодушно с явно гласуване. Митков е досегашен председател и заместник кмет на община Първомай.

Конференцията избра и 18 членен общински съвет.

За делегати на 49-я Конгрес на БСП бяха избрани Николай Митков, Светозар Славчев, Делян Караславов и Петър Мутафчиев.

За председател на Националния съвет на БСП бяха обсъдени 11 кандидатури, но след проведено гласуване конференцията издигна Корнелия Нинова.

За членове на Националния съвет бяха издигнати кандидатурите на Георги Гергов, Петър Мутафчиев, Манол Генов и Корнелия Нинова. 

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top